,, ZA CHLEBEM ”

         Zmotywowany   ,,apelem do młodego pokolenia Boryczowian ’’w sprawie pisania do książeczki ,,Sami Swoi z Boryczówki ”  po otrzymaniu obszernego materiału z Kanady od   Pani Jasi Smrekar z domu Książek, dotyczącego boryczowskiej imigracji w Kanadzie podjąłem się tego wezwania. Wartość tego opracowania ocenicie Państwo po jego

przeczytaniu do , którego bardzo gorąco zachęcam. Żywię nadzieje, że wielu z czytających ten materiał - Boryczowian odnajdzie tu swoich krewnych, którzy wyemigrowali ze,, starego  kraju” za ocean w XIX i XX  wieku.

 

 Analiza przyczyn i kierunki emigracji.

W II połowie XIX wieku z Europy wyemigrowało 18mln. ludzi i aż 17mln.w latach 1901-1914 .W tym okresie średnioroczna ilość emigrujących do Ameryki Północnej wzrosła z 361 tys. do 1,2mln.osób. W Stanach Zjednoczonych  emigracja europejska stanowiła w poszczególnych dziesięcioleciach II połowy XIX wieku od 25 do 41% całego przyrostu ludności , a w latach 1901-1910 udział ten wyniósł nawet 55%. Emigracja ludności polskiej w latach 1871-1913 z ziem polskich wyniosła 3,5mln. osób, z czego 2,25 mln. to emigracja zamorska a 1,25 mln.- kontynentalna , głównie do Niemiec i Francji.   Burzliwy rozwój amerykańskiej  gospodarki bez  tak potężnego dopływu siły roboczej byłby niemożliwy . Tak więc Europejczycy z początkiem XX  byli fundamentem potęgi gospodarczej USA .Wróćmy jednak do Europy i naszej Boryczówki, z której emigrujący w większość wyemigrowali do Kanady. Według historyków emigracja do Kanady następowała w czterech wielkich falach. Pierwsza z nich nastąpiła pod koniec XVIII wieku i spowodowana była upadkiem wolnej Polski (1795r.), rozbiorami i późniejszymi powstaniami (listopadowe w 1830r.i styczniowe w 1863r). Byli  to większości uchodźcy  polityczni. Następne fale były zdominowane chłopstwem, którzy zdominowali polską  emigrację od przełomu XIX i XX wieku do czasów II wojny światowej. Jedną z głównych przyczyn emigracji w tych czasach był sposób przeprowadzenia reformy uwłaszczeniowej oraz zasady dziedziczenia. Ustawa z 1 X 1868r. znosiła zakaz dzielenia gruntów chłopskich . Każde dziecko zazwyczaj otrzymywało część gospodarstwa , a przy wielodzietności rodzin proces karłowacenia gospodarstw postępował bardzo szybko . Liczba bezrolnych dochodziła do 25% ludności kraju. Ogółem 80% chłopów miało za mało ziemi , aby mogli utrzymać rodzinę. Druga połowa XIX wieku to także okres  „eksplozji demograficznej”. W tym czasie ludność polska na ziemiach polskich wzrosła o 109%, gdy w Europie wzrosła o 70%. Galicja była obszarem z największą liczbą urodzeń, ale także zgonów, z terenów ziem polskich. Przyczyna – zła opieka medyczna i sytuacja ekonomiczna. W wyniku chorób zakaźnych umierało tu 4-5 razy więcej osób niż w pozostałych terenach Polski. Duża śmiertelność występowała wśród kobiet , spowodowana głównie niedostateczną pomocą akuszerską oraz ciężką pracą ciężarnych kobiet, doprowadzająca do wyniszczenia organizmu. Pomimo tych czynników ludność Galicji  wzrosła z 6 mln. do 8mln.( lata 1880-1910 ).Średnia gęstość zaludnienia  wzrosła z 75 do 102 mieszkańców na kilometr  kwadratowy. Galicja wówczas była jednym z najbardziej przeludnionych obszarów Europy. Przeludnienie wsi, nadmiar rąk do pracy w gospodarstwach rolnych ,bardzo wolno rozwijający się przemysł, który nie mógł wchłonąć tak dużej siły roboczej , chęć poprawy losu, nierealna we swojej wsi powodowała, że emigrowano .Okazja wyjazdu stanowiła również zaspokojenie tęsknoty za wolnością szczególnie dla pokolenia , które pamiętało czasy poddaństwa i pańszczyzny. Obywatel cesarstwa austriackiego opuszczając  kraj nie musiał ubiegać się o zezwolenie na wychodźstwo. Nie istniał również obowiązek paszportowy. W tym czasie polityka imigracyjna Kanady była bardzo liberalna, ponieważ  potrzebowano ogromu ludzi  do zaludnienia potężnych, bezludnych terenów  tego kraju. Do otrzymania wizy potrzebne było: świadectwo zdrowia, moralności i odpowiednia kwota pieniężna – ustalana corocznie od 10-25$ kanadyjskich Realizowano w ten sposób zasiedlanie zachodnich prowincji Kanady chłopami z Europy. Większość z chłopów trafiła do środkowej rolniczej części kraju (prerie)na farmy w prowincjach : Manitoba , Saskatchewan i Alberta. Pozostała część została zatrudniona przy budowie kolei , wyrębie lasów  oraz znajdowała pracę w miastach. Osadnik, który ukończył 18 lat, za opłatą 10$, otrzymywał działkę o powierzchni ok. 60 ha. W 1910 r. w celu ograniczenia imigracji wprowadzono kontrolę zdrowotną oraz zaostrzono wymogi dotyczące przewozu statkami pasażerskimi. W większości nasi Boryczowianie opuszczali swoją ojczyznę wypływając okrętami z Niemiec z Hamburga i Gdańska. Jednym z nich był okręt pasażerski  „Batawia”(parowiec), który pływał pod banderą duńską. W 1921r. nadano mu nazwę „SS Polonia ’’, bowiem miał przewozić  do Ameryki głównie emigrantów z Polski. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918r. i wybudowaniu portu w  Gdyni w 1923r.   stan ten uległ zmianie i zaczęto korzystać z naszego portu.  W 1930r. na mocy ustawy z dnia 11 marca 1930r.- za 18 mln. złotych zostały zakupione od duńskiego armatora  trzy statki(parowce): SS „Pułaski”, SS „Kościuszko” i SS „Polonia”

Powstała wówczas polska flota trans-antlantyków ,obsługująca ruch emigracyjny. Statki te nazywano  „klejnotami księżniczki Dagmary”. Budowę statków w 1912r. sfinansowała częściowo caryca wdowa Maria Fiodorwa ze swoich klejnotów, stąd nazwa statków.  Statek pasażerski SS „Pułaski” pływał pod polską banderą na trasie Gdynia-Nowy Jork oraz Gdynia-Buenos Aires. Natomiast od października 1934r. SS„Polonia” obsługiwała linię Gdynia- Kopenhaga-Halifax- Nowy Jork. W późniejszym czasie ich rolę przejęły dwa nowoczesne motorowce:  „Piłsudski” i „Batory”. Polska emigracja w Kanadzie w tamtych latach wywodziła się głównie z Galicji. Główne skupiska tej emigracji  to: Toronto prowincja Ontario , Winnipeg prowincja Manitoba i Montreal prowincja Qubek. Drogi czytelniku nazwiska i  przyjazdy do Kanady, Stanów Zjednoczonych i Argentyny naszych Boryczowian i ich kuzynów pochodzących z innych miejscowości zostały  uporządkowane w układzie alfabetycznym i chronologicznym. Niniejszy wykaz jak na wstępie wspominałem został sporządzony na podstawie otrzymanego materiału z Kanady. Zdaje sobie sprawę, że jest niepełny w rozumowaniu  tych wszystkich rodzin- emigrantów z naszej „małej ojczyzny-Boryczówki”o ,których nie posiadam wiedzy. Wobec powyższego proszę o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia niedosytu informacji.

I.  JANISZEWSKI

 

 1 .Józef Janiszewski – 50 lat.

      ur.1868r. w Boryczówce

      Przyjechał   8 marca 1912r. do Saint John –Kanada

 

2.  Michał Janiszewski – 35 lat.

     ur.1869r. w Boryczówce

     Przyjechał  27 kwietnia 1904r. do Qubek - Kanada  

 

II. KASPEROWSKI

 

  1. Ignacy Kasperowski.

Urodzony około 1863r.w Trembowli.

Zmarł w 1934r.w Chicago (USA).

Żona Józefa Kasperowska ,urodzona około 1858r.w Trembowli.

Małżeństwo Kasperowskich miało trzy córki: Stanisławę ( poza małżeństwa)

, Marię urodzoną w 1879r. i Stanisławę w 1890r.Wszystki urodzone w

Trembowli. Maria była żoną Łukasza Kukawki ur.w 1894r.w Lwowie. W

1953r. Maria umarła w Chicago. Stanisława urodzona w 1890r. była żoną

Józefa Mroczko ur.1885r. w Białymstoku , który zmarł w 1960r.w USA.  

 

  1. Jan Kasperowski ur. 1875r. zm.1961r.w Pensylwani (USA).

Żona Franciszka Kasperowska ur.1882r. zm. w 1950r.(USA)

Wyżej wymienieni mieli córkę- Wiktorię ur.1912r.zm.2000r.(USA).

 

  1. Bronisław Kasperowski – 28 lat.

Ur. 1862r. Przypłynął w 1890r. do Nowego Jorku (USA).

 

  1. Katarzyna Kasperowska – 22 lata.

Ur. 1868r. Przypłynęła w 1890r. do Nowego Jorku (USA).


III.KELLER


1.  Józef Keller

      ur.1853r. w Austrii ( Galicja ).

     Przyjechał do Kanady w 1903r. ( Mieszkał w Winnipeg)


2  .Zofia Keller

     ur.1844r. w Austrii (Galicja ).

     Przyjechała do Kanady w 1912 r.(Mieszkała w Winnipeg )


3.  Alfred Keller

      ur. 1854r. w Boryczówce

     Przyjechał do Kanady w 1924r. (Mieszkał w Winnipeg )


IV. KITAJCZYK


1.  Karol  Kitajczyk – 40 lat.

     ur.1864r. w Boryczówce

     Przyjechał 27 kwietnia 1904r. do Qubek (Kanada)

     z żoną Felemią Kitajczyk – 35 lat , ur.1869r. w Boryczówce.

     Małżeństwo Kitajczyk przywiozło ze sobą dzieci:Rozalię-18 lat i Sebastiana –

    4 lata. 2.  Józef Kitajczyk –28 lat (żonaty)

      ur. 1877r. w Boryczówce 

     Przyjechał 18 marca 1905r. do Nowego Jorku (USA )


V. KOCHAŃSKI


 1. Józef Kochański- 20 lat.

      ur.1887r. w Boryczówce


VI. KSIĄŻEK


1. Eliasz Książek – 25 lat (żonaty )

ur. 1874r. w Boryczówce

Wypłynął  statkiem do Kanady z Hamburga, a przypłynął

26 kwietnia 1899r. do Halifax ( Kanada)


 2.    Ewa Książek – 23 lata.

ur. 1876r. w Boryczówce

Wypłynęła statkiem do Kanady z Hamburga, a przypłynęła

26 kwietnia 1899r. do Halifax (Kanada )


 3.    Maria Książek – 46 lat

ur.1853r. w Boryczówce

Wypłynęła statkiem do Kanady z Hamburga, a przypłynęła

26 kwietnia 1988r. do Halifax ( Kanada )

 


 4.   Agnieszka Książek – 27 lat

        ur. 1873r. w Boryczówce

        Przypłynęła  19 czerwca 1900r. do Halifax (Kanada)


5. Maciej Książek – 45 lat (żonaty)

ur.1859r. w Boryczówce

Przyjechał 27 kwietnia 1904r. do Saint John (Kanada)


6.     Jan Książek – 27 lat.

ur. 1880r. w Boryczówce

Przyjechał w 1907r. do Winnipeg (Kanada)


7.     Michał  Książek – 30 lat.

ur. 1881r. w Boryczówce

Przyjechał 23 lutego 1911r. do Nowego Jorku (USA)


8.     Jan  Książek – 30 lat. (żonaty)

  ur.1882r. w Boryczówce

  Przyjechał  8 marca 1912r. do Saint  John (Kanada)

  

9.  Anna Książek – 19 lat

   ur.  1904r. w Boryczówce

  Przyjechała w 1923r. do Winnipeg (Kanada)

  

10.    Józef  Książek – 17 lat.

  ur. 1907r. w Boryczówce

  Przyjechał w 1924r. do Winnipeg (Kanada)

  Zmarł w 1959r.


11.     Rozalia Książek –21 lat.

   ur. 1907r. w Boryczówce

   Przyjechała w 1928r. do Winnipeg (Kanada) 


VII.   KUSZTRA

          

1. Marcin  Kusztra –  20 lat. 

ur.15 stycznia 1887-r. w Boryczówce. Wypłynął z Hamburga 23 czerwca 1907r.

parowcem ”Batawia”- zwodowanym w 1899r. ,który pływał pod ta nazwą do 1913r. Statek ten pełnił służbę w austro -węgierskich liniach Austro-Americana.


 Marcin przypłynął do swojego brata Jana Kusztry 10 lipca 1907r. do Nowego Jorku (USA) razem ze  swoim  kuzynem Bazylim ( ojcowie tych chłopców byli braćmi). Marcin   ożenił się z Anną Wertepną ur.2 grudnia 1895r. w Galicji. Anna była córką Aleksandra Wertepnego i Rozalii z domu Paluch. Małżeństwo te miało czwórkę dzieci - dwóch synów i dwie córki:

1.Katarzyna   ur.  1911r.   zm.1976r.

2.Wiliam        ur.   1913r.   zm.2004r.

3.Emili            ur.   1915r.  zm.2002r.

4.Frank          ur.   1917r.   zm.2003r.


UWAGA – CIEKAWE : Czy Kusztrowie mieli czeskie korzenie? Powyższy dokument daje podstawę do takiego rozumowania , które oczywiście jest nie prawdziwe w stosunku do pochodzącego z Boryczówki Marcina. Jak wobec powyższego tłumaczyć taki stan rzeczy. Moim zdaniem - trudne do wypowiedzenia polskie nazwiska były często zmieniane przez amerykańskich urzędników na angielsko brzmiące. Rozpad Monarchii Austro-Węgierskiej po I WŚ i powstałe wówczas nowe państwa były również mało znane za oceanem. Ponadto dominującym narodem, który w tym czasie zasiedlał Dakotę Północną był naród czeski. To według mnie spowodowało, że naszemu Marcinowi zmieniono imię na Michael, a nazwisko na Custer (słynny generał kawalerii amerykańskiej, który poległ w walce z Siuxami) oraz kraj pochodzenia na Czechoslovakia. Marcin Kusztra był  synem Franciszka. Natomiast Franciszek  był s. Michała i Marii Paluch. Matka  Franciszka , Katarzyna z domu Mularczyk była c. Marcina i Agnieszki Kitajczyk. Dziadek Marcin Mularczyk ur.12października 1815r. był zakuty w kajdany na  okres 20 lat za pańszczyznę u zakonników – wspomnienia Antoniny Kitajczyk z  domu Mularczyk. DRUGA  CIEKAWA RZECZ - inne małżeństwo z Hleszczawy  Michał i Maria Kusztra  z domu Podedworna ofiarowało swój grunt pod budowę kościoła w Hleszczawie , która należała do pow. Trembowla. Małżeństwo te było bezdzietne i mieszkało w Hleszczawie.

Marcin Kusztra mieszkał w 1920r. w USA mając 33 lata w Stevens Point Ward 4 , Portage – Wisconsin. Natomiast w roku 1930 w wieku 43 lat, mieszkał w Green River – North Dakota. Zmarł 16 maja 1980r. w tejże miejscowości mając 93 lat. 


1.        Bazylii Kusztra – 20 lat.

 ur. 8 stycznia 1887r. w Boryczówce.

 Wypłynął z Hamburga 23 czerwca 1907r.(okręt „Batawia”)

 Przyjechał z swoim kuzynem Marcinem do jego brata Jana Kusztry do Nowego Jorku w dniu 10 lipca 1907r. Bazyli Kusztra był synem Jana Kusztry s. Michała i  Doroty Janiszewskiej c. Andrzeja i Marii Nizio.

 

VIII. ŁUKASIEWICZ

   

  1. Jan  Łukasiewicz – 18lat.

       ur.1887r. w Boryczówce

      Przyjechał 18 marca 1905r. do Nowego Jorku (USA)

 

 

IX.  MALEJKO


1.      Marcin Malejko– 21 lat ( kawaler)

      ur.1879r. w Boryczówce

Przypłynął 19 czerwca 1900r. do Halifax (Kanada)

                Marcin ożenił się z Wiktorią Paluch –17 lat , ur.1886r. Ślub - 26 czerwca 1903r.

                w Winnipegu .Marcin z Wiktorią mieli 5 dzieci urodzonych w Kanadzie w                            prw. Manitoba. : Maria –1906r. , Tadeusz –1908r. , Bolesław – 1910r. ,                               Genowefa - 1912r.  i Antoni – 1916r. Wyżej wymienieni mieszkali w 1916r. w                       Selwirk prw. Manitoba.

 

2.      Marcin Malejko– 52 lata.

ur.1879r. w Boryczówce

Przyjechał 17 września 1931r. do Detroit (USA)

 

 X.    MULARCZYK

      

         1.   Jan Mularczyk – 21 lat.     

                ur. 1861r. w Poznaniu.

                Wypłynął z Hamburga do USA . 

                Przypłynął do Nowego Jorku w 1882r.       

         

         2.    Michał Mularczyk – 38 lat.

      ur. w 1844r. w Boryczówce

      Przyjechał .................................w 1882r.

      Michał ożenił się w 1880r. z Michaliną Krzyżniak ur. w 1858r.

       

3.      Jan Mularczyk – 18 lat.

      ur. 1879r. w Boryczówce. Przypłynął do Halifax (Kanada) dnia 11 maja 1897r.

      Mieszkał początkowo w Edmonton , a następnie w Winnipeg,

 

4.      Piotr Mularczyk – 45 lat

      ur. 1842r. w Boryczówce. Przypłynął do Halifax (Kanada) dnia 11 maja 1897r.   

                z żoną Katarzyną ur.1857r. w Boryczówce(40 lat) oraz z czwórką dzieci :          

1.      Jan Mularczyk       ur.1879r. w Boryczówce   (18 lat)

2.      Antoni Mularczyk  ur.1882r. w Boryczówce  (15 lat)        

3.      Maria  Mularczyk  ur.1888r.  w Boryczówce (   9 lat)

4.      Anna    Mularczyk  ur.1983r.  w Boryczówce (4 lata).Zmarła w 1973r.North Dakota (USA).

Piotr z Katarzyną pobrali się w 1871r. w Boryczówce. W 1925r. Piotr umiera w wieku 77 lat w South Heart , Stark Country, North Dakota (USA).

                UWAGA: Jan (poz. nr 3) i Piotr opuścili kraj wypływając z portu - Hamburg.

 

5.      Stanisław Mularczyk - ...... lat.

      ur.1894r. w Boryczówce.

      Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał w Michigan.

      W 1917r.ożenił się w Chicago(USA) z Marią Ciemińską .

      Zmarł w 1979r. w Ditroit (USA). 

 

6.      Fabian Mularczyk -  28 lat.

Ur. około 1900r.w Boryczówce.

Wypłynął z Gdańska. Przyjechał w 1928r. do P.O WEST  St.Paul.

do Kanady do pracy w gospodarstwie rolnym u Józefa Młynarskiego.

Następnie przyjechał do Winnipeg  prw. Manitoba (Kanada)

   

7.      Józef  Mularczyk - 25 lat.

Ur.1881r. w Boryczówce . Wypłynął z Hamburga do USA. Przypłynął 27 lutego 1906r.do Nowego Jorku.

 

8.      Jan Mularczyk – 26 lat.

ur.1881r. w Boryczówce. Wypłynął z Hamburga do USA. Przepłynął 15 czerwca 1907r. do Nowego Jorku.

          9.   Katarzyna Mularczyk –20 lat.

ur. 1887r. w Boryczówce. Przyjechała w lipcu 1907r. do Winnipeg  prw. Manitoba do swojego kuzyna Marcina Malejki # 550 Selkierk Ave.

 

        10.   Ewa Mularczyk – 24 lat.

ur.1887r. w Boryczówce. Wypłynęła z Hamburga do Kanady. Przypłynęła  6 października 1911r. do Qubek. Osiedliła się w Winnipeg.

               

        11.  Anna Mularczyk –26 lat.

               ur.1885r w Boryczówce . Przypłynęła w 1911r. do New Brunszwik (Kanada)

       

12.    Antoni Mularczyk – 17 lat.

        ur.1895r. w Boryczówce  .  Przypłynął 7 lutego 1912r.do New Brunszwik           

                (Kanada).

 

        13.    Michał  Mularczyk – 38 lat.

ur.1874r. w Boryczówce . Przyjechał  2 czerwca 1912r. do Winnipeg (KANADA).

 

        14.   Antoni Mularczyk – 31 lat.

ur.1881r. w Tarnopolu. Przyjechał do Nowego Jorku (USA) w 1912r.

 

       15.   Józef Mularczyk – 33 lat.

                 ur.1880r. w Boryczówce. Wypłynął z Hamburga do Kanady. Przypłynął 10 

                 maja 1913r. Halfax. Następnie przyjechał do Winnipeg.

 

     16.     Michalina Mularczyk c. Filipa i Magdaleny -17 lat.

ur.1896r. w Boryczówce. Przyjechała w czerwcu 1913r. do Nowego Jorku (USA) do swojego brata Józefa (poz. nr 6 ) . W 1913r. wyszła za mąż  za Stefana Rynobak ur.1890r. w Bolechowie. Michalina z Stefanem mieli 5 córek: Zofia ur. w 1915r. , Maria ur. w 1917r. , Stefania ur. , Helena ur. w 1921r. i Ruth ur. w 1930r.  Po śmierci  Stefana w 1933r. Michalina wyszła ponownie za mąż za Jana Semenko ur. w 1882r. z , którym miała jedną córkę . Michalina Semenko zmarła w lutym 1973. w wieku 77 lat w Philadephi – Pensylwania .

 

      17.     Wasyl  Mularczyk – 17 lat.

       ur.1896.wTrębowli . Przypłynął 19 kwietnia 19   r.do Portland- Marine(USA).

       Wasyl ożenił się z Justyną Senyszyn w dniu 21 lutego 1903r w Gimili, (Kanada).

                Wasyl z Justyną mieli dwoje dzieci:Michalinę ur.15 listopada w 1904r. w Gimili

                 i Michała ur.20 kwietnia w 1913r. w Rockwod. Michalina wyszła  za mąż  15 

                 lutego 1920r. za Ignacego Wachowskiego w Winnipegu. 

 

18.            Ewa Mularczyk-31 lat. Siostra dziadka Antoniego (czyt.„Skąd Mój Ród?”

-  strona internetowa  www.mularczyk-rodzice.jimdo com).

          ur. 1891r. w Boryczówce. Przypłynęła 20 marca 1922r.do Saint John ,                             New Brunswik (Kanada) do swojego brata Sebastiana Mularczyka. Ewa wyszła           za mąż za Michała Kasperowskiego w dniu 11 stycznia 1925r.w Winnipegu. Ewa

        z Michałem mieli troje dzieci : córkę Michalinę i dwóch synów. Michał

        Kasperowski umarł w lutym 1946r. w Winnipegu. Córka Michalina wyszła za

                 mąż za Solskiego.

1.          Piotr Paluch – 31 lat.

Ur.1869r. w Boryczówce. Przypłynął 19 czerwca 1900r.do Halifax (Kanada).

z żoną Anną Paluch –25 lat. ur. w 1875r. w Boryczówce i 2 dzieci: Janem ur. w 1897r. i Józefem ur.w 1900r.( niemowlę). Dzieci urodziły się w Boryczówce.

 

2.          Władysław Paluch - ...8.. lat. ?

Ur.1899r.w Boryczówce. Przypłynął 8 sierpnia 1907r. do Nowego Jorku (USA). Brak danych z kim  8 letni chłopiec przypłynął i do kogo ?

          

3.          Anna Paluch – 18lat.

Ur. w 1896r. w Boryczówce. Przypłynęła 9 kwietnia 1914r. do Halifax (Kanada).

 

 

WYJAŚNIENIA ODNOŚNIE RODZINY PALUCHÓW, KTÓRZY WEMIGROWALI Z  BORYCZÓWKI, A DOTYCZYCZĄCE -  IGNACEGO GABRYKA PALUCH  I    PAWŁA     PALUCH.

 

MATEUSZ PALUCH ur. 1792r. w Boryczówce, ożenił się 3 listopada w 1812r. w wieku 20 lat. Żona jego Katarzyna pochodziła z rodziny Janiszewskich. Z tego związku urodził się Andrzej Paluch w 1851r. w Boryczówce. Andrzej ożenił się z Apolonią Wróblewską ur. w 18...r. Apolonia była córką Jana Wróblewskiego ur.1793r. i Marianny z domu Książyk ur. w 1811r. Andrzej Paluch z małżonką  Apolonią mieli dzieci : Józefa , Wojciecha , Pawła ur. 17 czerwca w 1864r. w Boryczówce , Marię ur.1872r. i Wojciecha ur.1872r. Wojciech (brak roku urodzenia) ożenił się z Agnieszką Książek . Uwaga – Wojciech był żonaty dwukrotnie , z drugą żoną miał dwóch synów: Antoniego i Jana. Z pierwszego związku urodził się Ignacy Gabryk Paluch.

PAWEŁ PALUCH ur.1864r.  w Boryczówce ożenił się w 1893r. z Marią Krystyną Książek ur. w 1874r. w Boryczówce . Maria zmarła w 1937r. w Belfield, North Dakota (USA). Rodzicami Marii Krystyny Paluch z domu Książek byli : Franciszek Książek ur.1848r. i Maria Wróblewska ur. w 1854r. Paweł z Marią miał 13 dzieci . Dwoje urodzonych w Boryczówce, a 11 w Stanach Zjednoczonych.  Z otrzymanych materiałów

odnalazłem następujące dzieci:

1.Agnieszkę Paluch ur.1899r. w North Dakota. Agnieszka wyszła za mąż w 1920r. za Józefa Kosteleckiego ur. w 1892r. Ślub zawarto w kościele św. Piotra i Pawła w New Hradec, North Dakota – USA. Józef Kostelecki był pochodzenia czeskiego. Agnieszka

zmarła w 1950r. 

19.     Józefa Mularczyk – 15 lat.

ur. 1912r. w Tarnopolu. Przypłynęła 9 maja 1932r. do Nowego Jorku (USA) okrętem „Pułaski”

 

20.    Maria Mularczyk – 47 lat.

           ur.1882r. w Horodence. Przyjechała do męża Teodora Mularczyka w 1929r.

           Teodor mieszkał w Windsor Ontario (Kanada).

 

       XI .      NYCZEK  

           

1. Danyło Nyczek – 29 lat. (żonaty).

         ur.1878r. w Boryczówce. Przypłynął 13 kwietnia 1907r.do Halifax (Kanada)

         z żoną Józefą Nyczek –24 lat i 2 dzieci :Anną ur. 1903r. w Boryczówce i    

         Emilem ur. 1903r. w Boryczówce. 

 

 

       XII.     NIZIO

 

  1.  Antonii Nizio - 28 lat.

Ur.15.08. 1873r. w Boryczówce. Wypłynął z Hamburga 18 sierpnia 1901r. do St.Boniface prw. Monitoda (Kanada) z żoną Ewą z domu Koziana ur.1875r. w Boryczówce i dwiema córkami: 3 letnią Katarzyną ur. 1898r. i 10 miesięczną Marią ur. 1900r.Małżeństwo te miało jeszcze 5 dzieci urodzonych w Kanadzie: Józefa ur. 1906r.,Julianaur.w1908r.,Annę ur. w 1911r.,Albena ur. w 1913 i Wiktorię ur.w1915r. Wszyscy urodzeni w prw. Maniotoba (Kanada). Antonii Nizio zmarł 24 grudnia 1941r.w wieku 68 lat w St.Boniface. Ewa Nizio   zmarła  31 grudnia 1942r .w wieku 67 lat w St.Boniface.

Pana Antoniego córka Maria wyszła za mąż za Dawida Ludwig Zaluski, zmienione na Laskey,mieli 7-ro dzieci, dwoje zmarło w 1968 r.w Winnipegu, pozostali w chwili obecnej mieszkają w USA, San Diego Kalifornia.

 

2.Maria Nizio ur. 1894 roku, w wieku 35 lat przyjechała do Kanady 20 Lipca 1929 roku. Wyszła za mąż za Stefana Kubajewskiego, urodzony w 1888 roku w Kobryniu, Stefan przyjechał do Kanady 28.05.1926 roku, w Kobryniu zostawił żonę Stanisławę  Kubajewską z córką Ireną.

Maria i Stefan Kubajewscy mieli 2 dzieci, syn Wladysława, i córkę Helenę.Stefan Kubajewski  zmarł 1958 roku, żona Maria zmarła 5.07. 1983 roku  (Winnipegu. ) Syn Władek ( Walter ) Prof. Dr. wykładowca psychologi na Uniwersytecie Winnipegu ożenił się z Dr. Bonnie Rose z Niagary. Dzieci nie mieli, poświecili się dalszej pracy naukowej.Zmarł nagle 2.02.2016 roku wracając z Florydy, był tam ma wczasach u swojego siostrzeńca. Na Florydzie pozostała rodzina: 3 siostrzenice, i 4 siostrzeńców. Siostra Helena  już nie żyje.
Nazwisko Kubajewski zostało zmienione na Kubiski.
Uwaga: Uzupełniono w dniu 20. 09. 2016 r.
 
 
 

 

XIII.     OCHRYNOWICZ

 

1. Waleria Ochrynowicz – 20 lat.

Ur. 1892r. w Boryczówce. Przypłynęła w dniu 8 września 1912r. do Nowego Jorku (USA).

      

XIV.    PALUCH

      

1. Józef Paluch – 39 lat.

Ur. 1858r. w Boryczówce. Przypłynął  9 kwietnia 1897r. do Halifax (Kanada)

ze swoją żoną Teresą Paluch – 32 lata , ur. w 1865r. w Boryczówce i córką Anną – 9 lat , urodzoną w 1881r. w Boryczówce.

 

  

2. Paweł Paluch – 35 lat.

Ur. w 1864r. w Boryczówce. Przypłynął 26 kwietnia 1899r. do Halifax (Kanada) ze swoją żoną Marią z domu Książek – 25 lat,ur. 1874 r. w   Boryczówce   

i dwójką dzieci: Ewą – 5 lat ur. w 1894r. w Boryczówce i Józefem – 3 lata ur. w Boryczówce w 1896r.W Kanadzie urodziła się w 1906r. córka-Tekla. Józef po przekroczeniu granicy USA osiedlił się w North Dakota. (Dakota Północna graniczy z kanadyjską prowincją Manitoba). W roku 1918 mając 22 lat , żeni się z Anną  Piladijczuk – lat 20. Anna z rodzicami przyjechała w 1901r. mając 3 lata. Paweł zmarł w 1935r. w Brlfield, North Dakota (USA ).  Paluch Ewa w 1908r. w wieku 14 lat wyszła za mąż za Piotra Pałaniuk  w New Haradec – Nort Dakota. St.Peter and Paul Catholic Church. Umarła w  1942r. w wieku 48 lat. Jej mąż Piotr rocznik 1886 umarł w 1966r.w wiek 80 lat. Z tego samego materiału uzyskałem informację, że Paweł Paluch  z Marią mieli 13 dzieci, z których 11 urodziło się w Stanach Zjednoczonych . Kościół  pod wezwanie „Św.Piotra i Pawła w New Hradec – Północna Dakota (USA).

1.          Antonii  Paluch – 43 lata (żonaty)

Ur. w 1861r. w Boryczówce. Przyjechał 27 kwietnia 1904r. do Quebec (Kanada).

           

2.          Ignacy Gabryk Paluch -  ..... lat.

Ur. 17 grudnia 1862r. w Boryczówce. Przypłynął do Halifax (Kanada).

Zm.21października 1949r.Żył 87 lat.Pochowany w St.Andrews prw. Manitoba. Holy Rosary Roman Catholic Cementary.Ignacy Gabryk miał dzieci :Franciszka urodzonego w 1891r. w Boryczówce i Wioletę urodzoną 1901r. w Boryczówce . Wioleta przyjechała do Halifax do ojca - 21 maja w 1908r. jako 7 letnia dziewczynka. Umarła w 1991r. w wieku 90 lat.

 

UWAGA – CIEKAWE.

 

NEW HRADEC – NORTH DAKOTA (USA).Założony w 1887r. przez czeskich imigrantów z miasta Czechohrad na Krymie na Ukrainie. Czesi wyemigrowali z Hradec Kralove na Krym w 1861r. przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Wspólnotę tę nazywano „Novy Hradec”czyli „Nowy Zamek”.  Osadnicy w roku 1898 założyli parafię rzymskokatolicką  pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła. Kościół na zdjęciu (powyżej) istnieje do dziś -  zbudowany w 1917r. Od roku1918 do 1950 służył również jako szkoła.                 

 

   UWAGA-CIEKAWE: Imię Gabryk-( „mąż Boży”) wywodzi się z języka                        hebrajskiego. Używane od XIII wieku, obecnie Gabriel.

2.Anna Paluch ur. 1900R. W New Hradec, North Dakota. Anna byla zona Dimitra Kordonowy. Zamarła w miejscu budowy swoich narodzin wag 1956r.

 

3.Paulina Paluch ur. 1903r. W New Hradec, North Dakota. Paulina wyszła za Mąż w 1921r. za Jana Kańskiego ur. 1900R. Jan umarł w 1964r., O Paulina w 1946r.

 

4.Tekla Paluch ur. 1906r. W New Hradec, North Dakota. Tekla wyszła za Mąż w 1923r. za Franciszka Szafranowicz (zdjęcie ślubne Powyżej prezentowane). Tekla z Franciszkiem Mieli 7 poland. Zmarła w 1957r. W Minesota -Usa

 

5.Antonina Paluch ur. 1907r. W New Hradec, North Dakota. W 1923r. wyszła za Mąż za

Łukasza Kańskiego ur.w 1901r. Ślub zawarto w kościele w Nowym Hradcu, North Dakota.

 

 

6.Jan ur Paluch. 1908r. W New Hradec, Dakota Północna. Ożenił SIĘ W 1933r. oo Elżbieta Polaniuk ur.1910r. I zmarłą wagowo 1973r. Jan zmarł w 1962r.

 

7.Paulina Paluch ur. 1912r. W New Hradec, North Dakota. Wyszła za Mąż za Józefa Perzyńskiego ur.1908r. I zmarłego wagowo 1992r. uwaga .   Jan Perzyński Byl synem Grzegorza Perzyńskiego ur. W 1885r. i Anny Mularczyk.

 

8.Anna Paluch ur. W 1912r. Anna zmarła w 1972r.

 

9.Piotr Paluch ur. W 1913r. Piotr zmarł w 1915r.

 

10 ....? ..... Paluch ur. W 1915r. - 1975r.

 

 

        XV.    ROGOWSKI 

          

1.             Józef Rogowski -25 lat.

Ur.1903r. W Boryczówce. Przypłynął 4 października 1928r.do Buenos Aires.

(Argentyna).

           

            2. Jan Rogowski - 29 lat.

                     Ur.1899r. W Boryczówce .Przypłynął 4 października1928r.do Buenos Aires.

                      (Argentyna). 

      

          XV.     Sierociński   

             

1.         Marcin Sierociński - 28 lat. 

Ur. 1884r. W Boryczówce. Przypłynął 23 lutego 1912r. Czy Portland Marine (USA).

 

XVI.    Słobodzian                                                                                                                     

          

1.         Fedko Słobodzian - 28lat.

Ur. W Boryczówce. Przypłynął w 1913r. zrobić Halifax (Kanada).

   

    XVII.     STARZYŃSKI

 

1.         Jan Starzyński - 34 lata.

Ur.1877r. W Boryczówce. Przypłynął 23 lutego 1911r. Nowego Jorku zrobić (USA).

           

2.         Fabian Starzyński - 25 lat.

Ur.1887r.w Boryczówce. Przypłynął 8 marca 1912r. Czy St. John. PRW. Nowa Fundlandia (Kanada).

 

 

  XVIII.     STRZYGIELSKI

 

1.             Jan Strzygielski -28 lat.

Ur. 1869r. W Boryczówce. Przypłynął 11 maja 1897r, zrób Halifax (Kanady) z zona Maria Strzygielską - 25 lat. Ur. W Boryczówce i dzieckiem (niemowlę - 1 miesiąc) Józefem ur. W 1987r. W Boryczówce.

 

  XIX.        ŹLEBITY   

 

1.             Ewa Źlebity ur.21 Grudnia 1844r. W Boryczówce. Przyjechała z rodzicami zrobić

         Kanady .Ojciec Łukasz Źlebity, matka Elżbieta z domu Mularczyk. Ewa byla

         zona Piotra Rogowskiego. Zmarła w 1939r. W Melnice, Nowa Funlandia PRW.

                  Manitoba w Kanadzie.

 

 UPORZADKOWANY CHRONOLOGICZNIE  WYKAZ NAZWISK – PIERWSZYCH EMIGRANTÓW Z BORYCZÓWKI I ICH KUZYNÓW. ( Sporządzony na podstawie otrzymanych materiałów z Kanady od Pani Janiny Smrekar z domu Książek)

     

     1. Mularczyk         -                     1882r.

     2.Paluch               -           9.IV.  1897r.

     3.Strzygielski        -         11. V . 1897r.

     4.Książek              -        26 .IV. 1899r.

     5.Malejko             -        19.  V. 1900r.

     6 Keller                -                   1903r.

     7.Kitajczyk           -        27.IV. 1904r.

     8.Łukasiewicz      -        18.III. 1905r.  

     9.Nyczek               -       13.IV.  1907r.

   10.Starzyński         -      23.II .  1911r.

   11.Janiszewski       -        8.III. 1912r.

   12.Siericiński         -      23.III. 1912r.

   13.Ochrynowicz     -       8.IX. 1912r.

  14.Słobodzian         -                1913r.

 15.Rogowski            -              1928r.

 16.Kasperowski       -                 ?  

 17.Kochański          -                 ?

18. Nizio                   -                 ?

19. Źlebtity               -                 ?                           

 

Bibliografia:

 

1.„Bogactwo i Nędza Narodów” – Stanisław Albinowski.

2.”Emigracja z Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie

     wybranych powiatów”- Jerzy Jura.                                  -