„ STEPIE  SZEROKI”

 

      Tymi słowami znanej pieśni pragnę Państwu opisać mój wyjazd na Ukrainę , który został zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Trembowelskiej-Oddział Boryczówka

w Lubinie. Wyjazd nastąpił 20 sierpnia 2001 r. z Wrocławia , a głównym jego celem była rodzinna wieś mojego ojca – Boryczówka , którą rozsławił jako „ Króżewniki” pan Andrzej

Mularczyk w filmie „Sami Swoi”. Podróż trwająca  około11 godzin przebiegała pośród „mozaiki” różnych osób, bowiem byli tu ludzie bardzo młodzi ( 15 lat) jak i szanowni w swoim wieku (82 lata). Była tu też siostra zakonna ze  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

BDNP  oraz przedstawicielka na Europę Wschodnią sieci Mc Donalds – pani Jasia , która

przyjechała  ze swą matką z dalekiej Kanady. Najwięcej jednak było ludzi z kresowym poczuciem humoru , który przejawiał się w zbiorowym śpiewie oraz solowych występach

„maestra Estrady Pomorskiej” – pana Jana Dudka (wspaniała indywidualność). Ukrainę powitaliśmy w środku nocy o godz. 1.30 , przekraczając przejście graniczne w Medyce, a na

miejsce docelowe (zakwaterowania) , czyli do Trembowli , dotarliśmy około godz. 9.00.W tym miejscu pragnę poinformować tych wszystkich, którzy pojadą po raz pierwszy na Ukrainę, że spotkacie się Państwo ze spartańskimi warunkami na kwaterach – brak jest łazienek i ubikacji. Ubikacje-wychodki znajdują się na zewnątrz budynków mieszkalnych, a łazienki to...