SUPLEMENT  DO  „ NA PAGÓRKU NA FOLWARKU”

Drogi Czytelniku powyżej  przedstawiony   materiał wspomnieniowy  spowodował, że odezwał się Pan Marek Kamiński - mąż  Beaty, wnuczki  Pani  Anny Kepskiej, córki Zofii Bigoszewskiej  z domu Mrozowska i dał możliwość przedstawienia dalszych  losów  tej rodziny. O starszym  rotmistrzu Henryku Bigoszewskim, mężu Zofii i o niej  samej są te wspomnienia.

„ Ostatnie dni sierpnia ( dokładnie 24 sierpień 1939 r.) w Kaletach i okolicznych wsiach rozlokował się 4 szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich  pod dowództwem rotmistrza Henryka Bigoszewskiego''.                                                                                                        

1 września 1939 roku pułk wzmocniony 3 batalionem Obrony Narodowej "Tarnowskie Góry" zajmował pozycje osłonowe na północ od Tarnowskich Gór na linii Kalety – Koszęcin. Natomiast 3 szwadron 3 Pułku Ułanów, 1 września 1939 r. brał udział w walkach pod Boża Górą. W dniach 1-2 września pułk prowadził ciężkie walki z oddziałami niemieckiej  2 Dywizji Lekkiej. 3 września, w związku z ogólnym położeniem całej Armii „Kraków”, rozpoczął odwrót w kierunku  Pińczowa. 6 września pułk zajął pozycję obronne między Pińczowem  a Buskiem, a następnego dnia w rejonie miejscowości Chotel Czerwony osłaniał kierunek  Wiślicy. 8 września przekroczył Wisłę i podjął marsz w kierunku Baranowa , gdzie zajmuję pozycję broniąc przeprawy na Wiśle. Następnie wszedł w skład Grupy Operacyjnej gen. Sadowskiego i 12 września ubezpieczał ją w rejonie Tarnobrzega. 16 września pułk wziął udział w walkach o Tarnogród i nad rzeką Tanwią, a także w próbie opanowania  Tarnawatki (wieś w woj. lubelskim). 19 września pułk został rozbity w rejonie miejscowości Rogoźno, a jego dowódca został ranny. 20 września resztki pułku wraz z całą Krakowską Brygadą Kawalerii (Armia „Kraków”) skapitulowały w lesie koło miejscowości Ulowo.  (źródło: wikipedia)

Obóz jeniecki w  Arswaldzie powstał w 1939 r. na bazie koszar niemieckich.  

 

6 listopada 1939 r. do oflagu w Arswalde II B ( obecnie Choszczno woj. zachodnio pomorskie) przybył pierwszy transport jeńców wojskowych, który liczył 2254 osób w tym: 1618 oficerów i 636 szeregowych. Pośród nich był rotmistrz Henryk Bigoszewski. Jeńcy wywodzili się z Samodzielnej Brygady  Operacyjnej Polesie, Armii Kraków i obrońców wybrzeża. Wśród osadzonych byli między innymi: mjr Henryk Sucharski ( dowódca garnizonu Westerplatte),  ppor. Marian Bohusz-Szyszko (malarz) , ppor. Leon Kruczkowski (pisarz ), ppor. Zygmunt Weiss ( dwukrotny olimpijczyk - lekkoatleta) oraz wielu innych wybitnych twórców kultury i sztuki polskiej. Z tego oflagu  rotmistrz Henryk Bigoszewski  pisał do swojej żony, która wraz z córką, Anną ( w poprzedzających wspomnieniach błędnie podano imię – Danusia) znalazła schronienie w majątku ziemskim - Radoszewnica pod Częstochową , gm. Koniecpol. Właścicielem majątku w tym czasie była rodzina Ostrowskich, herbu Korab – najstarszy ród wszystkich Ostrowskich.

Kennkarta   z 1942 r. Zofii - Bronisławy – Emilii  Bigoszewskiej  z domu Mrozowska, wystawiona na miejsce zamieszkania – Radoszewnica Nr 1.

UWAGA CIEKAWE: Proszę zwrócić uwagę na drugie miejsce zameldowania, datowane  19 kwietnia 1945 r. -  Margonin  ul . Kościuszki 17, pow. Chodzież. W  Margoninie  przy tej ulicy znajduje się pałac neogotycki, którego właścicielem  w XVIII wieku był hr. Skórzewski. W 1773 r. w kaplicy pałacowej został zawarty związek małżeński siostrzenicy  hrabiego, Konegundy  Drwęskiej  z  Józefem Wybickim – autorem tekstu polskiego hymnu narodowego. Po I Wojnie Światowej w 1921 r., w pałacu otworzono Państwową Szkołę Leśniczych. Obecnie w pałacu działa Ośrodek Leśny.

Pułk odtworzony został w 1944 roku, w konspiracji, w ramach Armii Krajowej, w rejonie Miechowa i Częstochowy, jako dywizjon w składzie 106 Dywizji Piechoty AK Ziemi Miechowskiej. Rozwiązanie pułku nastąpiło w dniu 19 stycznia 1945 w związku z rozkazem o rozwiązaniu Armii Krajowej. Nie są znane działania bojowe jednostki. Kolejne odtworzenie 3 Pułku Ułanów Śląskich miało miejsce 21 sierpnia 1944 roku w miejscowości San Basilio we Włoszech. Był to już pułk pancerny wchodzący w skład 14 Samodzielnej Wielkopolskiej Brygady Pancernej. Powstawał głównie z rozwinięcia skadrowanego pułku rozpoznawczego 7 Dywizji Piechoty, jednostki zapasowej Bazy 2 Korpusu. Nie brał udziału w działaniach bojowych. Ostatnie święto pułkowe w mundurach, ale już przy znacznie uszczuplonych stanach, obchodzono jeszcze 14 czerwca 1947 roku. W tym samym roku pułk został rozwiązany na terenie Wielkiej Brytanii. (źródło: wikipedia) 

Legitymacja  odznaczonego Orderem „ VIRTUTI  MIITARI” śp. rotmistrza Bigoszewskiego

Henryka. Order nadany w Londynie 6 maja 1975r. przez  Stanisława Ostrowskiego, trzeciego  Prezydenta  RP na Uchodźstwie ( 1972 – 1979).

 

 

Rotmistrz Henryk Bigoszewski  zmarł w 1952 r. i został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Jego jedyna córka Anna, żyje i mieszka w Warszawie.

 

 Brodów, dnia  01 wrzesień 2016 r.